VILLKOR 

PRODUKTER

När produkten är klar för tryck eller utskrift skickar vi en bild av en provmodell åt dig. Samtliga priser är inklusive mervärdesskatt (moms).

ÅNGERRÄTT

Eftersom produkterna oftast är personliga, och tillverkningen sker när vi får en beställning, så gäller ingen ångerrätt efter att du har godkänt beställningen.

BETALNING OCH AVGIFT

Betalningen sker när du har godkänt produkten, genom förskottsbetalning, via bank.
Försäljning mot faktura 14 dagar i undantagsfall. 

Leveransavgift tillkommer på alla produkter.

Varor som inte hämtas ut och som är specialtillverkade för beställaren, debiteras med hela fakturabeloppet.

REKLAMATION

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta säljaren skriftligen och reklamera de fel som finns, detta gäller ej fel som uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köpare vända sig direkt till den aktuella transportören. Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.